VESTI

Predškolske ustanove i zaštita podataka o ličnosti

07.09.2019.

U organizaciji Advokatske kancelarije Vuković & partneri, održan je seminar pod nazivom "Predškolske ustanove i zaštita podataka o ličnosti" namenjen privatnim predškolskim ustanovama.

Na osnovu propisa u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja predškolske ustanove su dužne da vode niz evidencija, kako o deci, tako i o roditeljima i zaposlenima u predškolskoj ustanovi.

Na održanom seminaru zaposlenima u predškolskim ustanovama prezentovane su osnovne obaveze u oblasti zaštite podataka o ličnosti koje su uvedene novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti čija je primena otpočela 21.08.2019. godine. Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti postavio je viši standard zaštite podataka o ličnosti, ali i brojne izazove za rukovaoce i obrađivače u praksi, a posebno za tzv. organe vlasti u koje spadaju i predškolske ustanove.

Aleksandra Ćalić Bošković, advokat partner u advokatskoj kancelariji Vuković i partneri i Marijana Biševac, diplomirani pravnik i saradnik su pokušale da učesnicima seminara približe i pojasne sve novine, kako bi ovaj segment svog poslovanja uskladili sa novim Zakonom o zaštiti podataka.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top