VESTI

Pružanje pravnih usluga - Marfin Bank

01.12.2009.

Počev od decembra 2009. godine Advokatska kancelarija Vuković i Partneri će pružati pravne usluge Marfin Banci a.d. Beograd. Advokatska kancelarija Vuković i Partneri će zastupati Marfin Banku u sudskim postupcima, te pored toga pružati usluge pravnog savetovanja i druge prateće pravne usluge.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top