VESTI

Privatizacija RTB Bor

09.12.2010.

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri je pružila celokupnu pravnu podršku grupaciji Kaolin Bugarska u postupku kupovine putem javnog tendera rudnika nemetala "Belorečki peščar" u sastavu Rudarsko-topioničarskog basena Bor. Danas je potpisan ugovor o kupovini od strane predstavnika RTB Bora, Agencije za privatizaciju i Jugo-Kaolina.

Takođe, Jugo-Kaolin je sa Ministarstvom za rudarstvo i energetiku potpisao i Ugovor o prenosu eksploatacionih prava na eksploatacionom polju "Belorečki peščar".

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top