VESTI

Uspešna transakcija Rudnik bakra Bor

20.04.2011.

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri kao pravni savetnici grupacije Kaolin Bugarska u postupku kupovine putem javnog tendera rudnika nemetala "Belorečki peščar" u sastavu RBB (Rudarski basen Bor) uspešno su okončali sa svojim klijentom sve preduslove propisane predmetnim ugovorom, čime je došlo do ispunjenja transakcije i konačnog preuzimanja imovinske celine Belorečki peščar – Bor. Vrednost transakcije iznosi okvirno 2.000.000,00 EUR.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top