VESTI

Zakon o legalizaciji

12.11.2013.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o legalizaciji objekata, koji će omogućiti naknadno izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola za objekte koji su do 01.11.2013. godine, odnosno do dana stupanja na snagu navedenog Zakona, bespravno izgrađeni, uz plaćanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta lokalnim samoupravama.

Najvažnije izmene i dopune možete pročitati na našem sajtu - Newsletter br. 2

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top