Newsletter

Prijavite se na naš newsletter servis, informišite se redovno u vezi sa svim izmenama i dopunama zakona.

Prijavite se

Izmene u Zakonu o privrednim komorama i Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini

04.01.2017.

Dana 17.12.2016. godine na snagu je stupila Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini („Službeni Glasnik RS“ br. 101/2016), koja se zasniva na odredbama člana 10. i člana 33. Zakona o privrednim komorama, koji su stupili na snagu 01.01.2017. godine.

Predstavljamo Vam najvažnije izmene predviđene navedenom Odlukom i odredbama Zakona.

Sva privredna društva osnovana i registrovana na teritoriji Republike Srbije automatski postaju članovi Privredne komore Srbije i dužna su da plaćaju članarinu.
Prethodno navedena članarina određuje se na osnovu ostvarenog godišnjeg prihoda i to:

Godišnji prihod / Iznos mesečne članarine
Od 20.000.000 RSD do 300.000.000 RSD / 300,00 RSD
Od 300.000.000 RSD do 600.000.000 RSD / 600,00 RSD
Od 600.000.000 RSD do 1.000.000.000 RSD / 20.000,00 RSD
Od 1.000.000.000 RSD do 2.500.000.000 RSD / 80.000,00 RSD
Više od 2.500.000.000 RSD / 185.000,00 RSD

Godišnji prihod se određuje na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu koji su podneti Agenciji za privredne registre.

Prethodno navedeni način određivanja članarine odnosi se i na preduzetnike koji su članovi granskih udruženja Komore. U ostalim slučajevima preduzetnici članarinu plaćaju posredno preko opštih udruženja preduzetnika, a ta udruženja kao i ostali kolektivni članovi Komore (zadružni savezi, organizacije i sl.) plaćaju članarinu od 1.000,00 RSD mesečno.

Svi privredni subjekti su oslobođeni obaveze plaćanja članarine u prvih godinu dana od dana osnivanja.

Ogranci i predstavništva stranih privrednih društava, kao i udruženja i druge nevladine neprivredne organizacije, nemaju obavezno članstvo u Komori, ali mogu postati članovi i u tom slučaju članarina za njih bi iznosila 1.000,00 RSD mesečno.

Ustavnost navedenih odredbi je svakako sporna i po našim saznanjima podnete su inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti Ustavnom sudu Srbije. Bez obzira na navedeno, skrećemo pažnju na to da navedena lica imaju obavezu plaćanja članarine sve dok Ustavni sud ne donese odluku o ovom pitanju.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved ThinkIT
top