Newsletter

Prijavite se na naš newsletter servis, informišite se redovno u vezi sa svim izmenama i dopunama zakona.

Prijavite se

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost

01.10.2015.

Dana 04.08.2015. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 68/2015, objavljen je Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, te će se isti primenjivati od dana 01.10.2015. godine.

Ovaj Zakon primenjivaće se na:
- pravna lica
- preduzetnike
- fizička lica
- ogranake stranih privrednih društava

Neka od najzačajnijih rešenja predviđena ovim zakonom su:
• Otvaranje računa
Zakon predviđa obavezu za pravna lica i preduzetnike, da otvore račun kod banke i vrše transakcije preko tog računa. Izuzetno, kada su isti imaoci elektronskog novca, ne postoji obaveza vršenja transakcija preko računa po osnovu kupoprodaje robe i usluga tim novcem.
• Primljena gotovina
Dužnost je preduzetnika i pravnih lica da dinare primljene u gotovom po bilo kom osnovu uplate na svoj tekući račun u roku od 7 radnih dana.
• Isplata novca od strane banke
Banka je dužna da na zahtev preduzetnika isplati traženi iznos gotovog novca, međutim ako se radi o isplati gotovog novca u iznosu većem od 600.000,00 dinara ili efektivnog stranog novca u iznosu čija je dinarska provvrednost po zvaničnom srednjom kursu Narodne banke Srbije veća od 600.000,00 dinara, banka je dužna da mu iznos preko 600.000,00 dinara isplaćuje najkasnije narednog dana.
• Načini izmirenja novčanih obaveza
Pravna lica i preduzetnici mogu izmirivati međusobne novčane obaveze i ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu, prebijanjem i na drugi način u skladu sa propisima, samo ukoliko njihovi računi u trenutku plaćanja nisu blokirani radi izvršenja prinudne naplate. Izuzetno pravna lica i preduzetnici mogu međusobne novčane obaveze izmirivati na pomenuti način, ali isključivo radi ispunjenja obaveza po osnovu javnih prihoda.
• Kršenje Zakona
Zakon predviđa novčane kazne u slučaju kršenja ovog Zakona i to:
1) Iznos od 50.000,00 RSD do 2.000.000,00 RSD za prekršaj pravnog lica
2) Iznos od 5.000,00 RSD do 150.000,00 RSD za prekršaj odgovornog lica u pravnom licu
3) Iznos od 10.000,00 RSD do 500.000,00 RSD za prekršaj preduzetnika
• Podzakonski akti
Zakonom je predviđeno da Ministar finansija donese akte kojim će se bliže urediti vršenje uplata i isplata u gotovom novcu u dinarima sa tekućih računa pravnih lica i preduzetnika i to u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, a do početka primene ovih akata primenjivaće se Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost ukoliko nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top