Newsletter

Prijavite se na naš newsletter servis, informišite se redovno u vezi sa svim izmenama i dopunama zakona.

Prijavite se

Zakon o izmenama i dopuni zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

12.08.2015.

Dana 04.08.2015. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 68/2015, objavljen je Zakon o izmenama i dopuni zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, a isti se primenjuje od dana 12.08.2015. godine.

Neka od najzačajnijih rešenja predviđena ovim zakonom su:
• proširuje se polje primene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama i na ugovore između subjekata javnog sektora, koji budu zaključeni od dana 01.01.2016. godine.
• rok za izmirenje novčanih obaveza između subjekata javnog sektora ne može biti duži od 60 dana
• Menja se odredba osnovnog teksta zakona u vezi sa vršenjem nadzora nad primenom ovog zakona, te nadzor vrše:
1) Poreska uprava - u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata
2) Odeljenje za budžetsku inspekciju - u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata i javnog sektora u kojima je javni sektor dužnik, i u transakcijama koje javni sektor vrši međusobno.
• Zakonom je predviđeno da Ministar finansija donese akte kojim će se bliže urediti vršenje nadzora u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu, a do početka primene ovih akata primenjivaće se Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top